PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI

Judetul Ialomita

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Milosesti, judetul Ialomita are urmatoarea componenta:
 • Primar: Enache Neculai
 • Viceprimar: Chitoiu Nelu
 • Consilieri locali:
  • Capbun Stefan - PSD
  • Cipu  Maria - PSD
  • Dogaru Vasile - PSD
  • Zeca Vasile - PFDR
  • Aldea Gigi - PFDR
  • Ristea Ana - PRM
  • Morea Dumitru - PRM
  • Dinu Neculai - PD
  • Enache Mircea - Marius PNTCD
  • Ilie Iulian - PNL
  • Staicu Gheorghe - PNL
  • Bunda Nicolae - PUR     
  • Popescu Maria - independent

Fisiere:

» 2008